Historia

W dniu 06.05.2002 odbyło się w Starym Folwarku Zebranie Założycielskie Wigierskiego Stowarzyszenia Turystycznego z udziałem 10 osób, spośród których wyłonił się Komitet Założycielski w składzie:

Władysław Kramkowski
Jerzy Nawrocki
Aleksandra Anna Abramowicz
Władysław Cudnowski

Komitet ten w dniu 09.06.2002 r. zwołał I Walne Zgromadzenie Członków WST, które przyjęło statut i wybrało władze Stowarzyszenia:

Zarząd:
1) Władysław Kramkowski
2) Zygmunt Szypulski
3) Krystyna Eugenia Stefanowicz
4) Marek Rowiński
5) Jerzy Cipielewski

Komisja Rewizyjna:
1) Jerzy Nawrocki
2) Janusz Trocki
3) Bogdan Łukowski

Następnie Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.07.2003 r. na wniosek Komitetu Założycielskiego postanowił wpisać Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne w Starym Folwarku do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000167258.