Zarząd Stowarzyszenia

ZARZĄD WIGIERSKIEGO STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO

Halina Ołownia
– prezes

Zofia Tarasiewicz – wiceprezes

Janusz Trocki – sekretarz

Piotr Łukowski – skarbnik

Bogdan Łukowski – członek